Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor personale

    

   Prin "Politică de confidențialitate și prelucrarea datelor personale" vă prezentăm modul în care noi, S.C. Gingys Back S.R.L, administrăm și utilizăm datele dumneavoastră personale, atunci când interacționați cu site-ul nostru www.gingysback.ro

 Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de Gingys Back SRL și furnizorii săi de servicii numai în scopul declarat al acestui site: vânzare on-line.

 În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara teritoriului României.

 Datele dumneavoastră nu sunt vândute sau transmise către părti terțe (cu excepția furnizorilor noștri de servicii).

    

 Această Politică de confidențialitate și prelucrare a datelor personale este în conformitate cu legislația GDPR (General Data Protection Regulation), adoptată de Parlamentul European, modificată și completată în mai 2018.

.

   Ce date colectăm

   Când plasați o comandă, ne transmiteți: nume și prenume, denumire companie, număr telefon, adresă de livrare, adresă de facturare, adresa de e-mail, IP, CUI, numele și prenumele, adresa precum și telefonul destinatarului în cazul comenzilor surpriză. 

 Deasemena colectam și informații despre produsele dorite, date referitoare la căutările dumneavoastră pe site și informații privind produsele pe care le căutati.

 Informațiile referitoare la cardurile bancare ale Clienților nu sunt stocate în baza de date a site-ului www.gingysback.ro, acestea fiind procesate și folosite strict de furnizorii de servicii de plată online.


    Modalitate de colectare

 Colectăm datele  cu caracter personal direct de la dumneavoastră. În acest fel veți ști în permanență ce tip de date colectăm. Acestea sunt colectate asflel: 

          prin plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului

          prin crearea unui cont în acest site

          prin comenzi telefonice

          prin comenzi prin email

          prin comenzi pe pagina deFacebook

 Când accesați site-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor. Pentru mai multe detalii privind Politica cookies vă rugăm accesați pagina Politica cookies.


   Scopul colectării acestor date

 Scopul colectării datelor este vânzarea on-line a unor bunuri și servicii. Numai așa putem prelua, prelucra, livra și factura comenzile dumneavoastră plasate pe site-ul nostru.

 Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor. 


   Comunicarea datelor către alți destinatari

         După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră, următoarilor furnizori de servicii:

 – furnizorilor de servicii de curierat;

 – furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 – furnizorilor de servicii IT;


    Durata de stocare a datelor

       Datele personale sunt păstrate atât pe parcursul relației noastre contractuale cât și după finalizarea acesteia, dar nu mai mult decât este necesar, în funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile, interese legitime etc).

 Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platformă www.gingysback.ro. 

 Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări.


   Drepturile clienților

 Clientul are conform legii următoarele drepturi:

 1.      dreptul de acces la datele personale 

 2.       dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor atunci când sunt inexacte sau incomplete

 3.       dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe

 4.      dreptul de a depune o plângere la noi, instanței de judecată și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor

 5.      dreptul de a vă opune prelucrării

 6.      dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ați consimțit anterior.

 Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, veți beneficia și vă veți putea exercita suplimentar:

 1.      dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către SC Gingys Back SRL pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line

 2.      dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră

 3.      dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator. 

 Clientul are dreptul, conform legii, să solicite și să primească ștergerea datelor personale, precum și posibilitatea de a le modifica. Pentru exercitarea oricăror drepturi menționate mai sus, Clientul va înainta o cerere scrisă, semnată și datată, prin care îi solicită informațiile respective la sediul societății situată în Valea Voievozilor, Str. Gura Văii, Nr. 77, Razvad, Dâmbovița sau o puteți trimite prin e-mail la adresa dpo@gingysback.ro

 

 SC Gingys Back SRL prin intermediul magazinului online www.gingysback.ro nu este responsabilă pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.